Menu

Vi lager nettbutikker i Joomla!, et internasjonalt meget populært system, med bruk av komponenten VirtueMart. Vi bruker den nyeste versjonen av systemet med tillegg, dvs. komponenter, moduler og plugins.

Vi tilbyr teknisk bistand og hjelp for våre kunder. Etter kundens ønske oppdaterer (aktualiserer innholdet) vi våre nettsider og butikker. Vanligvis gjør vi det 2-3 dager etter vi har fått materiell fra kunden – tekster, bilder eller annet dokumentasjon.

Grunnlegende funksjoner av nettbutikken VirtueMart.


Utvikling av nettbutikk.

 

Etappe 1. Bestemme funksjon og tilbud.

Før vi starter arbeidet, bestemmer vi hvilke funksjoner butikken skal ha og hvem er tilbudets mottaker. Vi bestemmer omfang av tjenester i forbindelse med utvikling av butikken, dvs.: hvor mange versjoner av grafikk det skal lages; hvilke opplysninger som blir angitt på siden; antall språk; antall produkter som skal plasseres i databasen, etc.

Etappe 2. Innhold.

Vi velger hvilken form materialet (innholdet) skal leveres i, dvs.: tekster, oversettelser, bilder og kontaktopplysninger, opplysninger om produkter og bilder av dem. Hvis kunden ikke har tid til å forberede stoff, kan vi gjøre det. Denne tjenesten tilbyr vi mot ekstra betaling.

Etappe. 3. Utarbeidelse av nettbutikken.

Vi lager et prosjekt for sidens grafiske design (eller for andre oppdrag, f.eks. logo, reklamebanner), bygger sidestrukturen og plasserer opplysningene i databasen.


Pris for en nettbutikk:

Vanligvis er prisvurdering skreddersydd, etter en telefonsamtale eller mail med opplysninger om prosjektet. Pris for en nettbutikk er avhengig av flere forhold, dvs.: funksjonalitet; grafikk; innkjøp av bilder; tekster; oversettelser; mengde opplysninger i databasen, etc. Nedenfor viser vi eksempler på priser for våre tjenester:

4SHOP Basic pakke

Les mer »

fra kr 15.000,-

+ MVA 25%

4SHOP Proff pakke

Les mer »

fra kr 25.000,-

+ MVA 25%

Forvaltning av en nettbutikk

Tjenester omfatter alle nettbutikker i Joomla!.

Prisen inkluderer:

  • løpende oppgradering av Joomla! med alle tillegg til den nyeste versjonen;
  • løpende laging av backup av nettbutikken;
  • sikring mot innbrudd.

NB! Tjenesten omfatter verken tilføying, oppdatering eller redigering av innhold i en nettbutikk.

kr 1.500,- / 1 år

+ MVA 25%

Redigering av en nettbutikk

Tjenesten omfatter:

  • Tilføying, oppdatering og redigering av innhold i en nettbutikk.

Pris for 1 en time. Minimum sats for: 0,5 time.

kr 600,- / 1t

+ MVA 25%

Flerspråklig nettbutikk

Pris for 1 språkversjon.

Prisen inkluderer:

  • installering og konfigurering i Joomla! av en ekstra språkversjon.

NB! Tjenesten omfatter ikke tilføying av tekster i ekstra språkversjon.

kr 900,- / 1 språk

+ MVA 25%

Server (hosting)

Server med 10 GB lagringsplass.

NB! Trenger du mer lagringsplass på serveren, kan vi lage et spesielt tilbud for deg.

kr 600,- / 1 år

+ MVA 25%

Hele prisliste finner du her » Priser.


Tillegg til nettbutikk:

Kommentarsystem

Komponenten gjør det mulig for kunder å legge til kommentarer på din internettside.

Prisen inkluderer:

  • installering og konfigurering av komponenten og moduler i Joomla!.

kr 2.400,-

+ MVA 25%

Nyhetsbrev

Komponenten gjør det mulig for brukere å melde seg på nyhetsbrev samt massesending av e-poster til kunder.

Prisen inkluderer:

  • installering og konfigurering av komponenten og moduler i Joomla!.

kr 3.200,-

+ MVA 25%

Facebook FanPage modul

Modulen gjør det mulig å vise nyhetsoppdatering fra Facebook FanPage på din nettside.

Prisen inkluderer:

  • installering og konfigurering av komponenten og moduler i Joomla!.

kr 1.400,-

+ MVA 25%

Sosial plugin Google+ og Facebook

Pluginet viser knapper Google+ og Liker/Anbefaler (Like/Recommend).

Prisen inkluderer:

  • installering og konfigurering av komponenten og moduler i Joomla!.

kr 1.400,-

+ MVA 25%

Bevegelig banner (slide show)

Sideelement (modul) med skiftende grafikk, bilde eller tekst.

Prisen inkluderer:

  • installering og konfigurering av komponenten og moduler i Joomla!.

NB! Prisen inkluderer verken prosjekt eller grafikk.

kr 1.800,-

+ MVA 25%