Menu
4Timeliste

Demo

4Timeliste to system, który umożliwia zarządzanie i zliczanie godzin pracy Twoich pracowników. Prosty i łatwy w obsłudze. 4Timeliste przygotowaliśmy z myślą o polskich firmach w Norwegii.

Podstawowe funkcjonalności systemu:

4Timeliste - Lista godzin pracy

Lista godzin pracy

Każdy pracownik posiada własny login i hasło, dzięki któremu samodzielnie zaloguje się do systemu i wypełni Listę godzin pracy.


4Timeliste - Projekty

Zarządzanie projektami

4Timeliste umożliwia tworzenie projektów i podprojektów. Pracownik wypełniając Listę godzin pracy wybiera projekt, w którym uczestniczył. Dzięki temu możesz szybko rozliczyć projekt.


4Timeliste - Stawki godzinowe

Stawki godzinowe

Pracownicy mogą mieć różne stawki godzinowe. System automatycznie pobiera aktualną stawkę godzinową pracownika i oblicza jego wynagrodzenie.


4Timeliste - Zaliczki

Zaliczki

System umożliwia prowadzenie kalendarza zaliczek, które otrzymali pracownicy przed rozliczeniem miesięcznym. Zaliczki zostaną uwzględnione z Raporcie miesięcznym.


4Timeliste - Raporty miesięczne

Raporty miesięczne

Na koniec miesiąca otrzymasz Raport miesięczny z Listą godzin pracy, w którym będą podliczone godziny pracy i wynagrodzenia pracowników.

System umożliwia automatyczne wysyłanie Raportów miesięcznych pod wskazany adres e-mail, np. do księgowego, w wyznaczonym przez Ciebie dniu miesiąca.


4Timeliste - Kalendarz urlopowy

Kalendarz urlopowy

Pracownicy mogą zaplanować swój urlop, wybierając odpowiedni dzień i rodzaj urlopu. System poinformuje Ciebie, kiedy pracownicy zamierzają wziąć wolne. Pozwoli to Tobie lepiej zaplanować grafik pracy.


4Timeliste - Alerty i wiadomości dla pracowników

Alerty i wiadomości dla pracowników

Możesz zostawiać wiadomości dla swoich pracowników, które będą widoczne po zalogowaniu w systemie. Szybko i wygodnie.


4Timeliste - Lista pracowników

Lista pracowników

System umożliwia prowadzenie Listy pracowników. Dostęp do Listy pracowników mogą mieć wybrane grupy lub wszyscy pracownicy. Wybór zależy do Ciebie.