Menu
Skanowanie 3D

Skanowanie 3D pozwala na szybkie i dokładne odzwierciedlenie obiektu trójwymiarowego i zapisanie go w wersji elektronicznej. Zeskanowany obiekt możemy zapisać jako model CAD, który będzie posiadał wszystkie wymiary obiektu np. długość, szerokość, wysokość, objętość, rozmiar, lokalizacja, obszar powierzchni, i wiele więcej.

Na bazie uzyskanego modelu CAD możliwe jest przeprowadzenie różnorodnych procesów edycji, czy zmian danego modelu. Model CAD umożliwia pporównanie parametrów zeskanowanego obiektu z parametrami modelu idealnego (wzorca). Skanowanie 3D pozwala wykonać kopię zeskanowanego obiektu lub elementu. Skanowanie 3D umożliwia również archiwizowanie obiektów trójwymiarowych w wersji elektronicznej oraz stworzenia ich dokumentacji.

Do skanowania 3D używamy skanerów serii eviXscan 3D. Skanery eviXscan 3D są skanerami optycznymi na światło białe. Doskonałe parametry optyczne, zmienny zakres pomiarowy i wysoka rozdzielczość (5 Mpx) stwarzają możliwość skanowania obiektów o różnej wielkości z wysoką dokładnością (0,01-0,025 mm).


Oferujemy usługi związane ze skanowaniem 3D:

 • przygotowania obiektu do skanowania 3D;
 • skanowanie 3D obiektu skanerami optycznymi;
 • obróbkę wyników skanowania 3D obiektu do chmury punktów lub siatki trójkątów;
 • zapis wyników skanowania 3D do formatu .asc / .bin / .stl / .obj / .stp / .iges / .sat.

Dodatkowo oferujemy:

 • tworzenie pełnej geometrii obiektu na podstawie chmur punktów uzyskanych w wyniku skanowania (IGES, STEP, SAT, DWG);
 • tworzenie raportów ze skanowania (szczegółowe opisy, mapy kolorów porównania CAD-STL, przekroje z zaznaczonymi odchyłkami CAD-STL itp).
 • tworzenie dokumentacji technicznej:
  • do elementów jej nie posiadających;
  • do elementów prototypowych;
  • do elementów zużytych w procesach produkcyjnych;
  • do obiektów artystycznych (płaskorzeźby, rzeźby);
  • na podstawie przesłanej dokumentacji płaskiej.

Przykłady zastosowań skanowania 3D:

 • odbudowa geometrii CAD zużytych form i części maszyn;
 • odtworzenie geometrii, redesign i wytwarzanie elementów na bazie oryginalnych części;
 • tworzenie form na bazie docelowego obiektu;
 • kontrola zużycia form poprzez porównanie z modelem CAD;
 • pomiary i odwzorowanie małych elementów jubilerskich;
 • odwzorowanie elementów ręcznie grawerowanych;
 • kontrola zużycia narzędzi;
 • protetyka;
 • odtworzenie elementów ortopedycznych jak implanty czy endoprotezy;
 • skanowanie gwintów;
 • kontrola zużycia kół zębatych;
 • pomiar elementów giętych/spawanych i porównanie z modelem CAD;
 • porównanie kolejnych elementów produkcji z idealnym (zeskanowanym) wzorcem;
 • kontrola jakości odlewów żeliwnych;
 • pomiary elementów tłoczonych;
 • skalowanie rzeźby wykonanej w wygodnej dla rzeźbiarza wielkości do pożądanych wymiarów i wykonanie na maszynie CNC lub drukarce 3D;
 • wykonywanie w trwałych materiałach elementów przygotowanych ręcznie w miękkim tworzywie;
 • tworzenie matrycy do odlewów na bazie ręcznie wykonanej glinianej płaskorzeźby;
 • tworzenie wirtualnej dokumentacji dla obiektów muzealnych / archeologicznych;
 • wspomaganie projektantów modelem 3D w celu stworzenia wizualizacji;
 • weryfikacja kształtu i wymiarów elementów szklanych;
 • odwzorowanie elementów sztukaterii gipsowej w celu stworzenia formy;
 • pomiar objętości i pola powierzchni obiektu;
 • odtworzenie geometrii detalu i przygotowanie do druku 3D

i wiele więcej.


Specyfikacja skanowania:

Rozdzielczość 5 Mpx (max. 10 Mpx)
Gęstość punktów na mm2
(dla różnych zakresów pomiaru)
max. 73 / min. 36
Dokładność according to DE VDI/VDE2634 part 2 standart: 0,01-0,025 mm
Zakresy pomiarowe max. (430 x 330 mm),
min. (300 x 230 mm),
7 zakresów pomiarowych
Format plików asc, bin, stl, ply, obj / stp, iges, ply, sat
Technologia skaner optyczny, światlo białe