Menu

Atrybut rel służy do określania relacji między dokumentem zawierającym łącze, a zasobem, do którego to łącze prowadzi.


Przykłady użycia

Łącze prowadzące do następnego rozdziału książki

< a href="/rozdzial2.php" rel="next">Drugi rozdział.< / a >


Składnia atrybutu rel

< nazwa_elementu rel="wartość" >


Elementy związane z atrybutem rel

Atrybut rel można definiować dla elementów a, area oraz link.


Wartości atrybutu rel

Wartością atrybutu rel może być lista oddzielanych spacjami tokenów. Atrybut ten nie ma wartości domyślnej i jeśli nie zostanie zdefiniowany, oznacza to, że dokument nie jest w żaden specyficzny sposób powiązany z zasobem, do którego prowadzi łącze. W typach łączy nie jest rozróżniana wielkość liter, a więc można np. napisać zarówno next jak i NEXT.


 

Value

Description

alternate

Określa alternatywną reprezentację bieżącego dokumentu

author

Określa łącze do autora bieżącego dokumentu

bookmark

Oznacza, że łącze jest zakładką

help

Oznacza dokument zawierający informacje pomocnicze do bieżącego dokumentu

license

Oznacza, że główna treść dokumentu jest udostępniana na licencji opisanej we wskazanym dokumencie

next

Oznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest następny w tej serii

nofollow

Oznacza, że twórca bieżącego dokumentu nie poleca wskazywanego zasobu

noreferrer

Wyłącza wysyłanie nagłówka Referrer HTTP, gdy łącze zostanie kliknięte

prefetch

Oznacza, że docelowy zasób powinien być pobierany z wyprzedzeniem

prev

Oznacza, że bieżący dokument należy do serii dokumentów i wskazywany dokument jest poprzedni w tej serii

search

Oznacza, że link kieruje do narzędzi wyszukiwania

tag

Określa słowo kluczowe opisujące bieżący dokument