Menu

System dedykowany jest systemem przygotowanym specjalnie na życzenie klienta i dostosowanym do jego potrzeb i oczekiwań.

System dedykowany jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy na rynku nie ma systemów oferujących funkcjonalności niezbędne oraz jeżeli istniejące systemy znacznie przewyższają wymagania klienta, gdyż taki produkt jest często złożony i drogi.

Pierwszym etapem tworzenia takiego systemu jest szczegółowa analiza potrzeb oraz wymagań klienta. Zebranie informacji odnośnie niezbędnych funkcjonalności umożliwia przejście do kolejnego etapu, którym jest tworzenie systemu. Wykonany system, zgodnie ze specyfikacją, umożliwia przeprowadzenie testów zarówno pod kątem poprawnego funkcjonowania systemu jak i pod kątem jego użyteczności.