Menu

Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – jest to program komputerowy i zarazem technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki (wektorowej i bitmapowej) na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) zwany ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje, programy i nie tylko. Flash jest wykorzystywany do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na technologii Flash. W naszym dorobku mamy klika stron internetowych wykonanych w technologii Flash. O to jedna z nich: www.avangarden.pl


Przykład: